IJsselmeer: bescherming waterwinning Andijk

IJsselmeer: bescherming waterwinning Andijk

Waarom

  • Water uit het IJsselmeer wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het IJsselmeer en specifiek bij Andijk in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van de beroepsscheepvaart, de mogelijke verzilting en toename van microverontreinigingen in oppervlaktewater.

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
25 augustus 2015 Begin uitvoering maatregelen
2021 Uitvoering maatregelen afgerond

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Wat is een gebiedsdossier?

In een gebiedsdossier zijn de risico’s voor  de waterwinning inzichtelijk gemaakt. Ook is beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op de beroepsscheepvaart, de mogelijke verzilting en de toename van microverontreinigingen in het oppervlaktewater.

Wat staat er in het uitvoeringsprogramma?

In het uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen. Het programma is opgesteld onder regie van Rijkswaterstaat. Het uitvoeren van de maatregelen gebeurt door verschillende organisaties.

Documenten

Onderliggende pagina's