05 Veelgestelde vragen

Nieuwe zeesluis

 1. De Noordersluis uit 1929 voldoet om technische en economische redenen niet meer. Steeds grotere en bredere schepen, met meer goederen, passeren de haven van Amsterdam. Ook cruiseschepen worden steeds groter. De aanleg van een nieuwe, grote zeesluis is de meest complete maatregel om een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal te waarborgen.
   
  De grotere sluis zorgt ervoor dat er meer en grotere schepen ook bij laag water naar de haven van Amsterdam kunnen varen. Niet alleen goederenschepen, maar ook cruiseschepen. Op die manier kan de Amsterdamse haven haar marktaandeel behouden en mogelijk zelfs uitbreiden.

 2. Onderzoek heeft uitgewezen dat een sluis van 500 m lang, minimaal 70 m breed en 18 m diep haalbaar, betaalbaar en inpasbaar is. Hierbij is gekeken naar de technische, ruimtelijke en nautische haalbaarheid, investerings- en onderhoudskosten, verwachte milieueffecten, maatschappelijke kosten en baten, planning, risico’s en de financiering.

 3. Het afzinken van de caissons is te vergelijken met het afzinken van een flink gebouw. Het voorbereiden van het afzinken nam meer tijd in beslag dan van te voren was ingepland. Dit had te maken met de hulpconstructies die moesten worden gebouwd (en na het afzinken ook weer verwijderd) om het caisson tijdens het afzinken stabiel te houden. Dit was van tevoren niet voorzien. De caissons zijn voor de planning van de overige bouwactiviteiten zeer bepalende factoren. Zonder afgezonken caissons en afgebouwde deurkassen kunnen de deuren niet op hun plek en kunnen systemen niet worden getest. De nieuwe zeesluis kan dan niet open voor de scheepvaart.

 4. De diepte van 18 m is mede noodzakelijk vanwege het vlot en veilig kunnen in- en uitvaren van de sluis. Ook de vaargeul heeft een diepte van 18 m. Door deze diepte van de sluis hoeft de scheepvaart geen rekening meer te houden met het getij en hoeven schepen niet meer te wachten om de sluis te passeren (24-uurs haven). Zo kunnen de schepen vlot en veilig geschut worden en het Noordzeekanaal bevaren. De diepgang voor schepen op het Noordzeekanaal blijft maximaal 13,75 m (in zout water). Lading van schepen die dieper steken, blijven we overslaan op andere schepen.

 5. Om de bouwwerkzaamheden van dichtbij te bekijken, heeft aannemersconsortium OpenIJ een uitkijkpunt gebouwd ten noorden van de Noordersluis. Het uitkijkpunt is 12 m lang, 3 m breed en 6 m hoog. Op het plateau kunnen maximaal 50 mensen staan om de werkzaamheden te volgen. Het uitkijkpunt staat binnen de hekken van het bouwterrein van OpenIJ (herkenbaar aan de bouwkeet) en is te vinden door de borden 'OpenIJ' te volgen.

 6. De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen om een Sluis en Haven Informatiecentrum (SHIP) te ontwikkelen en heeft hierbij de samenwerking gezocht met Rijkswaterstaat, overheden langs het Noordzeekanaal en de havenbeheerders. Het informatiecentrum is een laagdrempelig centrum, dat 7 dagen per week geopend is. Bezoekers kunnen hier de bouw van de nieuwe sluis, het sluizencomplex, de haven, de bedrijvigheid van nu en in de toekomst in en rond het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de beroepen in al haar facetten beleven. Het SHIP staat ten noorden van de Noordersluis aan Noordersluisweg 1 te IJmuiden. Op deze unieke locatie van het sluizencomplex kunnen de sluizen en de havens optimaal beleefd worden. Het SHIP is op 31 maart 2017 geopend. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

 7. Nee, het is helaas niet mogelijk om als bezoeker het bouwterrein te bezoeken. De bouwwerkzaamheden kunnen gevolgd worden vanuit het uitkijkpunt. Daarnaast is alle informatie over de bouw te vinden in het Sluis en Haven Informatiecentrum (SHIP).

Huidig sluizencomplex

 1. Over de toekomst van de huidige Noordersluis besluiten we op een later moment. De Kleine sluis, de Zuidersluis, de Middensluis en de Noordersluis blijven – ook tijdens de bouw – in bedrijf. Tijdens de werkzaamheden kunnen er stremmingen zijn.

 2. Rijkswaterstaat heeft de noord-zuidroute vanaf medio april 2018 omwille van veiligheid moeten afsluiten voor alle verkeer behalve bouwverkeer. De route gaat uiterlijk eind maart 2021 open. Tot die tijd blijft de route afgesloten voor het doorgaand wegverkeer.  De scheepvaart kan het sluizencomplex blijven gebruiken. Wel verwacht Rijkswaterstaat dat tijdens de aanleg korte stremmingen zullen plaatsvinden, hierbij doen we alles om de hinder zoveel mogelijk te beperken.