02 Samenwerking zeesluis IJmuiden

onderliggende pagina's

Samenwerking zeesluis IJmuiden

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben met het ondertekenen van een convenant in november 2009 gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd voor de bouw van een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden. In 2014 hebben zij verdergaande financiële afspraken gemaakt.

Rollen en taken partners

 • Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  Via het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid opdrachtgever van het project 
 • Rijkswaterstaat
  Voert in opdracht en onder verantwoordelijkheid van IenM het project uit 
 • Provincie Noord-Holland
  Convenantpartner, treedt op als bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
 • Gemeente Amsterdam
  Convenantpartner 
 • Havenbedrijf Amsterdam
  Vervult deze rol namens de gemeente Amsterdam en draagt bij aan de uitvoering van het project 
 • Gemeente Velsen
  Trad op als wettelijk adviseur bij het PIP en blijft dit ook bij de vergunningverlening doen

Uitwerking plannen

De bestuurders spraken in juni 2012 hun voorkeur uit voor de bouw van een zeesluis van 500 m lang, 65 m breed en 18 m diep. Sindsdien werkte Rijkswaterstaat samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Velsen de plannen voor de bouw van de nieuwe, grote zeesluis verder uit.

Voorbereiding van de realisatie

Met de vaststelling van het PIP is het project in een andere fase terechtgekomen. De focus komt nu meer te liggen op de voorbereiding van de realisatie. Voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit het afronden van de aanbesteding voor het werk en het vrij maken van de sluiseilanden om te kunnen bouwen.

Blijf op de hoogte

Kijk onze pagina op Facebook voor foto's en nieuws over de laatste ontwikkelingen van dit project.

Stuur door