02 Planning en aanpak

De aanleg van de nieuwe zeesluis is gestart in 2016. Begin 2022 is deze beschikbaar voor de scheepvaart.

Gereed: begin 2022
Najaar 2017 Start bouw bedieningsgebouw
Najaar 2018 Aankomst deuren vanuit Zuid-Korea, start afbouw
Voorjaar 2019 Invaren deuren
2020-2021 Inrichten terrein en testen
Begin 2022 Oplevering en ingebruikname zeesluis

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de reparatiewerkzaamheden aan de constructie, is nog niet bekend.

Realisatie

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis bestaan uit:

Grondwerk

Het grootste gedeelte van het grondwerk speelt zich af in twee fasen. In fase 1 (in 2016) hebben grondwerkzaamheden plaatsgevonden voordat de bouwwerkzaamheden aan de deurkassen en de wanden begonnen. Denk aan het afgraven van het Zuidersluiseiland en het aanleggen van het bouweiland.

In fase 2 (vanaf 2018) vinden de grondwerkzaamheden plaats als de bouwwerkzaamheden van de nieuwe zeesluis zover gereed zijn, zodat de toeleidingskanalen van de nieuwe zeesluis gegraven kunnen worden. Denk aan het ontgraven van de kolk van de nieuwe zeesluis en het ontgraven van het Middensluiseiland aan de zeezijde.

Deurkasssen

De 2 deurkassen waar de deuren inrollen bij het schutten van de schepen, worden aangelegd door middel van de caissonmethode. Een caisson is een betonnen constructie, die men laat zakken door grond onder de constructie weg te graven. Voor de nieuwe zeesluis betekent dit dat het caisson in een bouwkuip wordt gebouwd op een hoger niveau. Als het caisson gereed is, wordt de grond er onder weggegraven en op deze wijze de betonconstructie afgezonken. Deze werkzaamheden vinden plaats in 2018 en 2019.

Wanden en kolk

De wanden van de nieuwe sluis bestaan voor het grootste gedeelte uit diepwanden. Waar er in het water moet worden gebouwd, wordt gebruik gemaakt van damwanden en combi-wanden. Deze werkzaamheden vinden plaats tot 2020.

Deuren

De deuren voor de nieuwe sluis, in totaal 3 stuks, worden vervaardigd in Zuid-Korea. Vanuit Zuid-Korea worden ze over zee vervoerd naar Nederland. Naar verwachting gaan de deuren in het najaar 2018 op transport naar Nederland en worden zij vanaf voorjaar 2019 geïnstalleerd.

Blijf op de hoogte

Kijk onze pagina op Facebook voor foto's en nieuws over de laatste ontwikkelingen van dit project.