01 Doelen en resultaten

Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal, is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio en het Noordzeekanaalgebied. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport.

Verouderd

Een nieuwe zeesluis biedt ruimte voor het groeiende goederentransport. Het vervoer van goederen via zee neemt toe en schepen zijn steeds groter en vooral breder. De huidige Noordersluis, gebouwd in 1929, dreigt snel te klein te worden voor een vlotte en veilige doorstroming. De sluis bereikt bovendien in 2029 het einde van haar technische levensduur. Na ingebruikname van de nieuwe, grote zeesluis, stellen we de Noordersluis buiten bedrijf.

Internationale allure

Door de bouw van de nieuwe zeesluis behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale allure. De Amsterdamse havenregio is niet alleen belangrijk voor Noord-Holland maar ook voor de Nederlandse en Europese economie. Deze regio vervult immers een grote rol in de verbinding met het Europese achterland.

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkt bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden samen met de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV, de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben hiervoor een convenant afgesloten. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat.

Blijf op de hoogte

Kijk onze pagina op Facebook voor foto's en nieuws over de laatste ontwikkelingen van dit project.