Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied

Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied

Waarom

  • Bijzondere planten en dieren die van nature thuishoren in dit gebied komen nog (te) weinig voor.
  • Dat komt onder meer doordat de Haringvlietsluizen een barrière vormen tussen zoet en zout water, maar ook doordat het leefgebied niet optimaal is.
  • Het Kierbesluit geeft straks ruimte aan vissoorten die trekken tussen zoet en zout water.
  • Door de oevers anders in te richten ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

optimalisatie van bestaande ondiepe natuurvriendelijke oevers, aanbrengen rivierhout en vogeleilanden
verdiepen van doorstroomopeningen in de vooroeververdediging

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk vanaf de waterzijde en buiten de vaarroutes uitgevoerd. De hinder is minimaal.

Wanneer

Gereed: 4e kwartaal 2019

Bekijk de volledige planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud.

Ons Water

Schoon, veilig en voldoende drinkwater is niet vanzelfsprekend. Op de website van Ons Water staan voorbeelden van projecten waarbij we werken aan schoon en veilig water.

Nieuws

Meer nieuws