Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes)

Waarom

  • Tot 1970 kende Nederland zoetwatergebieden die be├»nvloed werden door eb en vloed.
  • Door de aanleg van waterkeringen is deze natuur grotendeels verdwenen en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.
  • We herstellen deze leefgebieden waar mogelijk, zodat waterkwaliteit verbetert en planten en dieren terugkeren.
  • De werkzaamheden zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

herstel 60,5 ha natuurgebied

Goedbezochte informatieavonden

De plannen voor de aanleg van getijdenatuur en de keuzes die daarbij een rol spelen zijn op 2 informatieavonden toegelicht. 20 september zijn bij de inloopavond over het Gors en de Aanwas in Sleeuwijk positieve reacties en suggesties gehoord.

Voor de zomer was er al een drukbezochte informatieavond over de Hel- en Zuilespolder en de oevers van het Wantij in Dordrecht. In de verdere uitwerking van de ontwerpen nemen de experts van Rijkswaterstaat mee wat zij gehoord hebben tijdens de infoavonden.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden voor dit project starten, wordt de hinder bekend en vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2022 - 2023

Planuitwerking en voorbereiding uitvoering KRW-maatregel

2023 - 2024

Uitvoering KRW-maatregel

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws