04 Veelgestelde vragen

 1. We geven een toegift voor de natuur, daarnaast breiden we het struinpad uit, maken een aanlegsteiger voor de sportvisserij en dekken we het asbest verdachte gebied af met grond.

  Voor de natuur komt erbij:

  • Visdiefeiland en overige (schier)eilanden
  • Door extra eilanden wordt de meestromende nevengeul langer
  • Dynamische oeverzones, zandplaten en steilranden
  • Afzinken stobben, kronen en boomstammen
  • Stobben en stobbenwallen
  • Waterriet
  • Aanleg kunstburcht voor de das
  • Nieuwe droge verbinding voor de das en overige dieren
  • Afdekken asbest verdachte gebied: locatie voor ontwikkeling hardhoutooibos
  • Geïsoleerde, natte moerassige laagten
  • Stroomdalgrasland
  • Begraasde graslanden en ruigten/hooiland
  • Mosselbanken
  • Aanleg van enkele geïsoleerde poelen
 2. Voor veel planten en dieren is het belangrijk dat er aaneengesloten, grote natuurgebieden zijn. Door natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Waal, ontstaat een uitgebreid netwerk van natuurgebieden, het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze natuurgebieden blijven toegankelijk.

 3. Wandelaars en fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden de Afferdense en Deestse Waarden vrijwel altijd in. We zullen vanuit veiligheid soms een deel van het gebied afsluiten.

  Het gebied is voornamelijk toegankelijk vanaf Deest. De voetgangersbrug voor de toegang aan de kant van Druten ter hoogte van de Stationstraat is klaar. Deze kant is alleen toegankelijk voor wandelaars. Aan die kant wordt nog wel gewerkt, daarom kunt u nog niet ver over de zomerdijk lopen. Er is namelijk nog een opening voor de schepen. 

  De verwachting is dat het gebied aan het einde van het jaar 2019 weer volledig toegankelijk is. Vanuit veiligheid vragen we mensen om goed op te blijven letten.

 4. Zandwinner Dekker heeft in het gebied zand gewonnen. In totaal is er 1,85 miljoen m3 zand gewonnen. Daarnaast wordt in het gebied veel vergraven, die grond gaat weer terug in de zandwinplas, zodat die met uitzondering van de nevengeul en de eilanden, weer wordt opgevuld.

 5. De hoofdtoegang tot het gebied is de ingang aan de kant van Deest. Hier loopt de enige verharde weg. De overige toegangen zijn voor wandelaars. Deze zijn aan de kant van de Veerdam in Druten, ter hoogte van de Stationsstraat in Druten en een struinroute ter hoogte van Afferden.

 6. Parkeren kan aan de kant van Deest aan het begin van het gebied bij de zandvang en ter hoogte van de ingang Afferden. Voor campers komt een parkeerplaats ter hoogte van de Veerdam.

 7. In het eerste ontwerp was alleen een brug bij Deest opgenomen. Naar aanleiding van de wens van de inwoners is een brug bij de Stationsweg in Druten toegevoegd. Nog meer bruggen in het gebied is niet gewenst. Ook niet voor waterstandsdaling omdat een brug extra opstuwing geeft. Het gebied is een natuurgebied waar je ook mag wandelen. 

  Het gebied wordt zo ingericht dat bepaalde delen van het gebied moeilijker begaanbaar zijn om zo rust voor de natuur (vogels, planten, andere dieren) te behouden of te krijgen. Het gedeelte ten noorden van de bestaande zandwinplas is zo'n gebied dat minder toegankelijk gemaakt wordt. Ook het gebied bij Deest waar bos komt, en nu ook al veel bomen staan, is een deel dat door de manier van inrichting minder toegankelijk is. 

  Daarom komt er geen extra brug bij Druten en kunt u gebruik maken van de brug bij de Stationsstraat en bij Deest. Bij Afferden komt evenmin een brug.

 8. We weten dat dit een gebied is dat gevoelig is voor kwel. Voordat de werkzaamheden in de Afferdense en Deestse Waarden begonnen is een kwelsysteem aangelegd. 
   
  Voor het oorspronkelijke ontwerp is de toename van kwel gecompenseerd door de aanleg van een opvangsysteem. Twee kwelvijvers, een bij de Klapstraat en een bij de Koningsstraat, bufferen het kwelwater dat door een drainagegebied tussen Afferden en Deest wordt ingenomen. Daarmee wordt toename van kwel van het oorspronkelijke ontwerp en de extra kwel als gevolg van de dijkversterking eind jaren 90 verholpen. 
   
  We verwachten niet dat er meer kwel komt door de aanpassingen. We hebben dit door experts laten uitrekenen en zorgen dat op de plekken waar nu extra gegraven wordt, ook weer goede (afdichtende) klei terug komt.