03 Planning

We verwachten dat de herinrichting in 2019 klaar is. U vindt hier de planning.

Gereed: 2019
2014 - 2019 Uitvoering
2019 Werkzaamheden afgerond en overdracht aan beheerders Staatsbosbeheer, gemeente Druten en Rijkswaterstaat

Deze planning is onder voorbehoud.