Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Herinrichten Afferdense en Deestse Waarden

Waarom

  • We geven de Waal meer ruimte, waardoor de waterstand 4,4 cm daalt en de kans op overstromingen vermindert.
  • Naast veiliger, maken we het gebied ook mooier door de aanleg van nieuwe natuur.
  • Vissen kunnen zich in de nieuwe nevengeul beter ontwikkelen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

Aanleg van een nevengeul en verlaging van de uiterwaarden
158 ha
nieuwe natuur langs de Waal

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn bijna klaar. Aan de zomerdijk wordt nog gewerkt waardoor een rondje lopen vanaf de voetgangersbrug niet altijd kan. Blijft u goed opletten als u in het gebied rondom de eilanden loopt.

Hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2019

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Herinrichtingsschets Afferdense en Deestse Waarden

Documenten

Opening nevengeul Afferdense en Deestse Waarden

Op 18 januari 2019 opende Rijkswaterstaat in de Afferdense en Deestse Waarden, een uiterwaard langs de Waal bij Druten, officieel de nieuw aangelegde nevengeul. Deze meestromende nevengeul zorgt voor nieuwe natuur in deze uiterwaarden. Verschillende dieren en planten voelen zich in dit soort geulen thuis. Met hun komst draagt de nevengeul bij aan een verbeterde kwaliteit van het rivierwater in Nederland.

Veelgestelde vragen

Waarom verhoogt Rijkswaterstaat de dijken niet?

Op lange termijn is het verhogen van de dijken niet de beste oplossing. Als de dijken doorbreken, zijn de gevolgen zeer groot. Dit komt door het grote hoogteverschil tussen water en land, maar ook doordat steeds meer mensen achter dijken wonen.  

Waarom is het nodig nieuwe natuur te ontwikkelen?

Voor veel planten en dieren is het belangrijk dat er aaneengesloten grote natuurgebieden zijn. Door natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Waal, ontstaat een uitgebreid netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze natuurgebieden blijven toegankelijk.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws