03 Planning

Het onderzoeksprogramma Lerend implementeren duurt naar verwachting 7 tot 10 jaar. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2018 - 2028
Voorjaar 2014 Projectbesluit en ondertekening realisatie-overeenkomst
2014 - 2018 Realisatie van compenserende maatregelen
Vanaf 2018 Stapsgewijs begin van de bediening volgens het Kierbesluit

Deze planning is onder voorbehoud.