Planning en aanpak

Het onderzoeksprogramma Lerend implementeren duurt naar verwachting 7 tot 10 jaar. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Gereed: 2018 - 2028
Voorjaar 2014 Projectbesluit en ondertekening realisatie-overeenkomst
2014 - 2018 Realisatie van compenserende maatregelen
Vanaf 2018 Stapsgewijs begin van de bediening volgens het Kierbesluit

Deze planning is onder voorbehoud.

Opening kieren

De opening van de kier varieert. Soms staat er een schuif van 58 m een 0,5 m open, op andere momenten staan er bijvoorbeeld 7 schuiven 1,5 m open. Dat is afhankelijk van de rivierafvoer. De rivierafvoer geeft tegendruk aan het zoute water. Dus bij hoge rivierafvoeren is de kieropening groter dan bij een lage rivierafvoer.