Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: haalbaarheidsstudie Kootstertille en Schuilenburg

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Kootstertille en Schuilenburg

Waarom

  • De bruggen Kootstertille en Schuilenburg voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg en hebben het einde van hun levensduur bereikt.
  • De minister stemde eind 2020 in met een gebiedsgerichte MIRT-verkenning naar de vervanging van de bruggen Kootstertille en Schuilenburg.

Meer doelen en resultaten

Hoe

gebiedsgerichte verkenning naar de vervanging van de bruggen Kootstertille en Schuilenburg

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er zijn op dit moment geen werkzaamheden.

Wanneer

Gereed: 2026 / 2027
Medio 2021

Ondertekening startbeslissing door de minister, waarna de gebiedsgerichte verkenning kan starten.

2026 / 2027

Realisatie nieuwe oeververbindingen

Bekijk de volledige planning

Nieuws

Meer nieuws