Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Groot onderhoud remming- en geleidewerken in Zeeland

Waarom

  • Bij 10 bruggen en sluizen in Zeeland is sprake van uitgesteld onderhoud aan de constructies.
  • Renovatie is noodzakelijk om de steigers en remming- en geleidewerken veilig en betrouwbaar te houden.
  • Daarom voeren we groot onderhoud uit en herstellen we een groot aantal steigers.

Hoe

controleren en conserveren van steigers en remming- en geleidewerken, vervangen van aantal onderdelen door nieuw materiaal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden aan de Grevelingensluis, het sluizencomplex Hansweert, de Kreekraksluizen en de Zandkreeksluis zal het scheepvaartverkeer hinder ondervinden. Zodra de exacte planning van de werkzaamheden bekend is, volgt hierover nadere informatie.

Wanneer

Gereed: 2023
Voorjaar 2021

Start uitvoering

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's