Grevelingenmeer: vervanging hoofddraaipunten Grevelingenbrug

Grevelingenmeer: vervanging hoofddraaipunten Grevelingenbrug

Waarom

  • Technische onderdelen naderen het einde van hun levensduur.
  • De draaipunten van de hoofddraagconstructie zijn versleten.
  • Door de hoofddraaipunten te vervangen kan de brug in gebruik blijven tot de grote renovatie in 2023.

Hoe

vervangen van de assen, lagers en het lagerhuis, de brug opvijzelen, betonwerk vernieuwen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is hinder door de werkzaamheden voor het wegverkeer, de scheepvaart en de omwonenden.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind oktober 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's