Grevelingenmeer: renovatie Grevelingenbrug

Grevelingenmeer: renovatie Grevelingenbrug

Waarom?

  • De installaties en systemen van de Grevelingenbrug waren toe aan renovatie.
  • In 2017 werden systemen en installaties van de Grevelingenbrug in de N59 bij Bruinisse gerenoveerd.
  • De vervanging van de UPS zorgt ervoor dat de systemen blijven functioneren wanneer de stroom wegvalt.
  • De brug vormt een belangrijke verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland en door de renovatie is de levensduur met tientallen jaren verlengd.

Hoe

vervangen van de UPS (Uninterrupted Power System)

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, de seinen en verkeerslichten werken echter niet. De scheepvaart ondervindt wel hinder. Doordat de sluis gedurende de periode van 5 november tot en met 8 november niet bediend kan worden, is de doorvaart door de sluis voor alle scheepverkeer gestremd.

Resterende werkzaamheden

In van maandag 5 november tot en met donderdag 8 november 2018 kan de Grevelingenbrug niet bediend worden en is de Grevelingensluis voor alle scheepvaart gestremd. Rijkswaterstaat gaat de UPS van de Grevelingenbrug vervangen. De UPS zorgt ervoor dat de systemen blijven functioneren wanneer de stroom wegvalt. Het huidige systeem is aan het einde van zijn levensduur en is daarom aan vervanging toe. Tijdens de vervanging dienen alle systemen uitgeschakeld te zijn. Hierdoor is geen bediening van de sluis mogelijk.

Uitgevoerde werkzaamheden

De installaties en systemen van de Grevelingenbrug waren toe aan renovatie. Daarom zijn in november 2017 de elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van de ophaalbrug over de Grevelingensluis vervangen en de bedienings- en besturingssystemen aangepast. Hiermee is de levensduur met tientallen jaren verlengd. Daarna werd in maart 2018 nog een nieuwe softwarerelease, om softwarerestpunten op te lossen, geïmplementeerd. 

Door de werkzaamheden was scheepvaartverkeer enige tijd niet mogelijk. Om de overlast te beperken was de uitvoering gepland in november. Er is dan niet veel recreatievaart en voor de visserij is deze maand ook de minst hinderlijke periode. Door regulier onderhoudswerk tegelijkertijd met de renovatie uit te voeren kon worden voorkomen dat hiervoor op termijn nog eens gestremd zou moeten worden.

Wanneer

Gereed: november 2018
Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's