Grevelingenmeer: renovatie Grevelingenbrug

Grevelingenmeer: renovatie Grevelingenbrug

Waarom?

  • De installaties en systemen van de Grevelingenbrug waren toe aan renovatie.
  • In 2017 werden systemen en installaties van de Grevelingenbrug in de N59 bij Bruinisse gerenoveerd.
  • De vervanging van de UPS zorgt ervoor dat de systemen blijven functioneren wanneer de stroom wegvalt.
  • De brug vormt een belangrijke verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland en door de renovatie is de levensduur met tientallen jaren verlengd.

Hoe

vervangen van de UPS (Uninterrupted Power System)

Huidige werkzaamheden

Voor het implementeren van een nieuwe softwarerelease, om softwarerestpunten op te lossen, kan de Grevelingenbrug enkele dagen niet bediend worden. Er is dan ook geen sluisbediening mogelijk. De Grevelingensluis is van maandag 12 maart 2018 tot en met donderdag 15 maart 2018 dagelijks van 07.00 - 16.00 uur gestremd voor alle scheepvaartverkeer.

Uitgevoerde werkzaamheden

De installaties en systemen van de Grevelingenbrug waren toe aan renovatie. Daarom zijn in november 2017 de elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van de ophaalbrug over de Grevelingensluis vervangen en de bedienings- en besturingssystemen aangepast. Hiermee is de levensduur met tientallen jaren verlengd.

Door de werkzaamheden was scheepvaartverkeer enige tijd niet mogelijk. Om de overlast te beperken was de uitvoering gepland in november. Er is dan niet veel recreatievaart en voor de visserij is deze maand ook de minst hinderlijke periode. Door regulier onderhoudswerk tegelijkertijd met de renovatie uit te voeren kon worden voorkomen dat hiervoor op termijn nog eens gestremd zou moeten worden.

Onderliggende pagina's