Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u de planning van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een integraal project van Rijkswaterstaat, provincie Limburg, de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. Aannemerscombinatie Mooder Maas voert het project uit tot eind 2020.

De uitvoering van het project is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Op de website Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum staat een zogenaamde ‘stripboekplanning’. Hierop vindt u een overzicht van de werkzaamheden in het gebied, ingetekend op een kaart.

Gereed: eind 2020
November 2017 Start werkzaamheden
Eind 2020 Afronding werkzaamheden

Bekijk de website Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum voor de actuele planning.

Deze planning is onder voorbehoud.

Oude Maasarm

Om de Oude Maasarm weer te laten meestromen, zal een aantal dijken worden weggehaald en worden hoge plekken extra uitgediept of afgegraven en wordt ook de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum opgeheven.

Hoogwatergeulen

Voor het realiseren van hoogwatergeulen wordt Ooijen 1,8 miljoen m3 grond af gegraven (op een van oppervlak zo’n 120 voetbalvelden wordt gemiddeld tussen de 1 en 3 m afgegraven). In Wanssum wordt op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 m afgegraven.

Samenwerking

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een integraal project van 5 overheden:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat
  • Provincie Limburg
  • Gemeente Venray
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Waterschap Limburg