Planning en aanpak

Planning en aanpak

De vervanging van de damwanden in het Eemskanaal vinden plaats in een aantal fases. In januari 2019 moet de dijk volledig versterkt zijn. Op deze pagina vindt u de volledige planning.

Gereed: najaar 2020
2018
  • Vervangen damwanden noordzijde tussen de Oostersluis en de Jan B. Bronssluis
  • Vervangen damwanden Woltersum–Bloemhofbrug
  • Vervangen damwanden Bloemhofbrug tot aan bocht Oude Eemskanaal bij Delfzijl
Najaar 2020

Werkzaamheden afgerond

Meer informatie vervangen damwanden Eemskanaal

Om de dijk te versterken vervangen we samen met waterschap Noorderzijlvest vanaf het water de oude, houten damwanden door nieuwe stalen damwanden. Meer informatie over de planning en aanpak vindt u ook op de website van het waterschap Noorderzijlvest.