Eemskanaal: vervangen damwanden

Eemskanaal: vervangen damwanden

Waarom

  • De damwanden in het Eemskanaal zijn aan vervanging toe.
  • We maken de dijk hierdoor veiliger en aardbevingsbestendig
  • Zo beschermen we de omgeving en de doorstroming op het Eemskanaal, onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Hoe

houten damwanden vervangen voor stalen damwanden

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, het plaatsen van de damwanden geeft enige geluidsoverlast. Het materiaal wordt zoveel mogelijk vanaf het water aangevoerd en ook de werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. De scheepvaart moet extra alert zijn. Meer informatie is te vinden op de website Vaarweginformatie.

Wanneer

Gereed: januari 2019

Bekijk de volledige planning

Onderliggende pagina's