02 Planning en aanpak

Planning en aanpak

Op weg naar een sterkere dijk rond Marken volgen we de 4 stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De 4 stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn:

  • onderzoek
  • verkenning
  • planuitwerking
  • realisatie

Op dit moment bevindt het project zich in de aanbestedingsprocedure.

Wanneer

Gereed: 2025 - 2027
2020 Start aanbesteding
2021 Gunning
2023 Start realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.