02 Planning en aanpak

Planning en aanpak

Op weg naar een sterkere dijk rond Marken volgen we de 4 stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)⤤: onderzoek.

De vier stappen van het zijn Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT):

  • onderzoek
  • verkenning
  • planuitwerking
  • realisatie

Op dit moment bevindt het project zich in de fase van planuitwerking. Hierin werken we het ontwerp van de dijk en de manier van aanleggen verder uit.

Wanneer

Gereed: 2025
2018 Planuitwerking en voorbereiding van de realisatie
Voorjaar 2019 Inspraak op besluiten en vergunningen
Medio 2019 Start aanbesteding
2020 Gunning
2021 Start realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.