05 Documenten

Rapport Marken Boven Water - Deel 1

Rapport Marken Boven Water - Deel 2

Factsheet dijkversterking Marken (juli 2016)
Bescherming en veiligheid in de toekomst pdf 296 kB / juli 2016
Samenvatting MIRT-Verkenning Dijkversterking Marken (juni 2016)
Verkenning mogelijkheden dijkversterking Marken pdf 1 MB / december 2016
Kader Ruimtelijke kwaliteit dijkversterking Marken (september 2015)
Handreiking en toetsingskader dijkversterking pdf 12 MB / december 2016
Gebiedsatlas Marken (juni 2014)
Leidende principes voor gebiedsontwikkeling pdf 2 MB / december 2016
Hydrobiografie Marken (april 2014)
Leven met water, nu en in de toekomst pdf 2 MB / april 2016