Planning

We leggen bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven met circa 50 ligplaatsen aan, zodat meer binnenvaartschippers voldoende rust kunnen nemen. Op deze pagina vindt u de volledige planning voor dit project.

Gereed: 2022
2019 Aanbesteding
2019/2020 Start werkzaamheden
2022 Werkzaamheden afgerond

Deze planning is onder voorbehoud.