Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waarom

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • We leggen een nieuwe overnachtingshaven met circa 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Zo zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk
±50
ligplaatsen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk sprake van hinder. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk start naar verwachting na de zomer van 2019. De exacte planning, mate en duur van de hinder zijn bekend zodra de aannemer is geselecteerd. Veel van de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, zodat de hinder voor de omgeving kan worden beperkt.

Wanneer

Gereed: 2022
2019/2020 Start werkzaamheden
2022 Werkzaamheden afgerond

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's