01 Planning

In 2022 is de overnachtingshaven Giesbeek gereed. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2022
2009 Verkenning naar ligplaatsen op de IJssel; tekort wordt duidelijk
2010 Start planfase
2013 Voorkeursbeslissing genomen voor de Valeplas
2015 Start ontwerpfase
2020-2021 Start uitvoering
2022 Overnachtingshaven gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's