03 Veelgestelde vragen

Waar bent u benieuwd naar?

Rijkswaterstaat bundelt regelmatig de meest gestelde vragen vanuit betrokken partijen. Hieronder vindt u actuele vragen en antwoorden.

De meest gestelde vragen

 1. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2016) zijn 3 mogelijke locaties opgenomen. Bewoners gaven aan overwegend een voorkeur voor de Westlob te hebben. Rijkswaterstaat heeft vervolgens de Westlob als voorkeursvariant voorgesteld om verder uit te werken. Deze plek heeft de minste effecten (lucht, geluid en zicht) op de leefomgeving. Bijzondere planten, dieren en struinpaden zijn voornamelijk in de Zuidlob te vinden. Door voor de Westlob te kiezen is de interactie tussen de beroepsvaart en de recreatievaart korter en overzichtelijker, wat de veiligheid op de Valeplas ten goede komt. Ook de gemeenteraad heeft haar voorkeur voor de Westlob in een motie en in een brief aan de minister uitgesproken.

 2. In de overnachtingshaven komen: 

  • 3 steigers voor de benodigde 17 ligplaatsen bedoeld voor de doorgaande scheepvaart en de binnenvaartschippers uit Giesbeek (GBSV). Voor de GBSV zijn 6 ligplaatsen gepland; de huidige locatie in de Oude IJsselarm komt hiermee te vervallen
  • een autoafzetsteiger
  • afloopvoorzieningen, om van het schip naar de wal te kunnen komen
  • walstroom, vereist vanwege geluid en luchtkwaliteit
  • parkeerplaatsen voor de schippers en bemanning, bereikbaar via de Rhedense Veerweg
 3. We streven ernaar een ontwerp van de overnachtingshaven te maken waarbij de scouting zijn activiteiten kan blijven uitvoeren op de huidige locatie en waarbij we een aantal aanpassingen aan het terrein en aan het scoutinggebouw zullen moeten doen.

 4. In overleg met de wethouder is gekozen voor de hoofdontsluiting van de overnachtingshaven via de bestaande Rhedense Veerweg. De zomerkade wordt aangepast om te dienen als ontsluitingsroute tijdens hoog water, met een aansluiting op de winterdijk (Bingerdensedijk) ter hoogte van de Veldweg. Voor hulpdiensten als brandweer en ambulance is de haven altijd bereikbaar. Onder normale omstandigheden, zowel via de Rhedense Veerweg als via de zomerkade. Bij hoog water via de zomerkade.

 5. Nee, zandwinning is geen doel van het project. Wel zal er hier en daar wat gebaggerd moeten worden om de haven bij de oevers voldoende diepte te geven.

 6. Ja, daarover is Rijkswaterstaat in gesprek met de huidige eigenaar Leisurelands.

 7. Op deze locatie is het afmeren van schepen met gevaarlijke stoffen (zogeheten kegelschepen) niet toegestaan. Op andere locaties in de omgeving wordt hierin reeds voorzien (Eefde en Lobith).

 8. Aanvullend onderzoek heeft ertoe geleid dat extra maatregelen genomen worden om een veilige situatie voor de recreatievaart en de beroepsscheepvaart op de Valeplas te creëren. De belangrijkste maatregel die genomen wordt is de aanpassing van de invaaropening, waardoor het zicht verbetert van de Valeplas op de IJssel en vanaf de IJssel op de Valeplas.

Onderliggende pagina's