01 Planning

Uiterlijk 2024 is de overnachtingshaven Giesbeek gereed. Hieronder vind u de planning.

Gereed: 2024
2009 Verkenning naar ligplaatsen op de IJssel; tekort wordt duidelijk
2010 Start planfase
2013 Voorkeursbeslissing genomen voor de Valeplas
2015 Start ontwerpfase
2020-2021 Plannen aanpassen n.a.v. stikstofbeleid
2022 Projectbeslissing
2022 Start uitvoering
2023 - 2024 Overnachtingshaven gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's