01 Planning

In 2022 is de overnachtingshaven Giesbeek gereed. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2022
2009 Verkenning naar ligplaatsen op de IJssel; tekort wordt duidelijk
2010 Start planfase
2013 Voorkeursbeslissing genomen voor de Valeplas
2015 Start ontwerpfase
Najaar 2019
  • Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan, ontwerp Projectplan Waterwet en ontwerpvergunningen. Gedurende zes weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
  • Besluitvorming door de gemeente Zevenaar, het waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.
2020 Voorbereiding uitvoering
2022 Overnachtingshaven gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's