Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

Waarom

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.
  • De nieuwe haven waarborgt een veilige scheepvaart, doordat schippers rust kunnen nemen.

Hoe

oplevering aanlegplaatsen voor binnenvaartschippers uit de beroepsvaart

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2024
2022 Projectbeslissing
2022 Start uitvoering
2023 - 2024 Overnachtingshaven gereed

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Hoe gaat de overnachtingshaven Giesbeek eruit zien?

De IJssel heeft te weinig overnachtingshavens. Daarom wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven bij het Gelderse Giesbeek in de Valeplas bouwen. Hier kunnen aan 3 steigers 17 binnenvaartschepen afmeren. Ook de Giesbeekse schippers mogen van de ligplaatsen gebruik maken. Deze 3D-visualisatie geeft een impressie van hoe het gebied eruit gaat zien, de toekomstige beleving vanaf de oever en het water en inzicht in afmetingen en verhoudingen.

De camera vliegt over de IJssel vanuit Arnhem richting de Valeplas. We passeren de nieuw te plaatsen damwanden. De camera houdt stil en we zien verschillende waterstanden. Eerst de gemiddelde waterstand, oevers met gras zijn nog duidelijk te zien. Daarna de lage waterstand, er is duidelijk minder water in de rivier. Als laatste zien we een hoge waterstand. Het water staat nu ook voor een gedeelte op de oevers, alleen de bakens op de damwanden bij de invaaropening zijn nog te zien. We vliegen verder over de Valeplas. In de verte zien we de nieuwe overnachtingshaven liggen. We vliegen steeds verder naar de overnachtingshaven, totdat we erboven hangen. Er liggen dertien schepen aan de steigers. De haven bestaat uit drie aanlegsteigers en ŽŽn autoafzetsteiger. In totaal kunnen 17 schepen afmeren. We vliegen in vogelperspectief vanuit de richting van Jachthaven de Veerstal over de Valeplas naar de nieuwe overnachtingshaven. Vanaf de oever met het ooibos in de rug, kijken we op de schepen die in de overnachtingshaven liggen. Eerst bij een gemiddelde waterstand, daarna bij een lage waterstand. De keien die op de oever liggen zijn nu veel duidelijker te zien. Bij de hoge waterstand staan alle keien onder water en zijn ze niet meer te zien. De camera ÔlooptÕ nu vanaf een van de aanleg steigers naar de wal. Aan beide kanten van de steiger staan bomen. Aan het eind van de steiger, op het vaste land ligt de parkeerplaats voor de schippers en een fiets- en wandelroute. Vanuit vogelperspectief zien we de stroomrug met fiets- en wandelroute. We zien ook de schepen in de overnachtingshaven liggen. We blijven vanuit vogelperspectief kijken naar de stroomrug. We zien de parkeerplaatsen voor de overnachtingshaven aan de rand van de oever. We zien de Rhedense Veerweg met een toegang voor autoÕs tot de haven en de scouting. Ook zien we waterscouting Abel Tasman liggen met hun nieuwe terrein richting de Rhedense Veerweg en de Oude IJsselarm Aan de rand van de oever is er een uitzichtpunt op de haven en de Valeplas. Aan de oever zitten mensen en er is plek om fietsen neer te zetten en autoÕs van de schippers te parkeren. We zoomen uit en zien in vogelperspectief het uitzichtpunt aan de oever van de overnachtingshaven. Gescheiden door een fietspad zien we aan de andere kant van het uitzichtpunt een houten podium in het gras waar mensen op zitten. De camera volgt de route vanaf de toegang voor autoÕs van de haven en de scouting naar het gebouw van waterscouting Abel Tasman. Naast het voetpad zien we parkeerplekken van de scouting. Voor het scoutinggebouw zitten mensen in het gras. Vanaf het scoutinggebouw vliegen we over de looproute richting de bootjes die aan de oever van de Gieseplas liggen. Vanaf de stroomrug, ook zomerkade genoemd zien we een verhoogd Vlonderpad door het ooibos naar de Veldweg lopen. De camera beweegt over de vlonder en we zien links een schip in de haven liggen.. Het beeld staat stil en toont het vlonderpad bij verschillende waterstanden. Eerst de gemiddelde waterstand, de vlonder is goed begaanbaar. Bij de lage waterstand zien we bijna geen water. Bij de hoge waterstand staat het vlonderpad helemaal onder water. Aan het eind van de Veldweg zien we een houten uitzichtpunt. Vanaf hier kijk je uit over de Valeplas en de stuwwal Veluwezoom. Vanuit de lucht zien we vanaf het uitzichtpunt de Veldweg door het ooibos richting Giesbeek. We zien de Zuidlob van de Valeplas met struinpaden. In de Zuidlob ligt een eilandje met begroeiing. We zien de Zuidlob eerst bij een gemiddelde waterstand. Daarna bij een lage waterstand. Het eilandje in het water is nu beter zichtbaar. Bij de hoge waterstand staat het eilandje helemaal onder water evenals een deel van de oever. De camera vliegt vervolgens in vogelperspectief over het bloemrijk grasland langs het water. We vliegen in vogelperspectief over de plas nabij de IJssel en zien aan de andere kant van de begroeiing een schip op de Valeplas naar de aanlegsteigers van de overnachtingshaven varen. Vanaf de oever zien we het uitzichtpunt bij de invaaropening richting de IJssel. Vervolgens zien we in vogelperspectief de damwanden en een binnenvaartschip varen Eerst bij een gemiddelde waterstand, vervolgens ook bij een lage en hoge waterstand. De damwanden zijn bij hoge waterstand helemaal verdwenen met uitzondering van de bakens op de uiteinden van de damwanden die de invaaropening markeren. We vliegen van zeer hoog over de hele Valeplas met in de Westlob de overnachtingshaven. We zien de steigers met de schepen, de parkeerplaats voor de schippers, het fiets- en wandelpad over de stroomrug/zomerkade, de waterscouting, de Rhedense Veerweg, het vlonderpad door het ooibos met uitkijkpunt naar de Veluwezoom de plas nabij de IJssel en de in- en uitvaart naar de IJssel. Meer informatie op www.rws.nl/overnachtingshavengiesbeek

Bekijk ook de Factsheet Overnachtingshaven Giesbeek, oktober 2018 en de Nota van Antwoord.

Nieuws

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

Kan de waterscouting bij de keuze voor de Westlob op dezelfde locatie blijven zitten?

We streven ernaar een ontwerp van de overnachtingshaven te maken waarbij de scouting kan blijven op de huidige locatie en waarbij we een aantal aanpassingen aan het terrein zullen moeten doen.

Hoe wordt de ontsluiting van de nieuwe haven geregeld?

In overleg met de wethouder is gekozen voor de hoofdontsluiting van de overnachtingshaven via de bestaande Rhedense Veerweg. De zomerkade wordt aangepast om te dienen als ontsluitingsroute tijdens hoog water, met een aansluiting op de winterdijk (Bingerdensedijk) ter hoogte van de Veldweg.

Toon alle vragen

Zie ook

Onderliggende pagina's