02 Planning

Hier vindt u de planning van de maatregelen voor de bescherming van de waterwinning in Nieuwersluis.

Gereed: 2021
27 mei 2014

Begin uitvoering maatregelen

2021

Uitvoering maatregelen afgerond

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's