Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

Waarom

  • Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van de beroepsscheepvaart en de aanwezigheid van microverontreinigingen in het oppervlaktewater.

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
27 mei 2014

Begin uitvoering maatregelen

2021

Uitvoering maatregelen afgerond

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Wat is een gebiedsdossier?

In een gebiedsdossier zijn de risico’s voor  de waterwinning inzichtelijk gemaakt. Ook is beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op de beroepsscheepvaart en de aanwezigheid van microverontreinigingen in het oppervlaktewater.

Wat staat er in het uitvoeringsprogramma?

In het uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen. Het programma is opgesteld onder regie van de provincie Utrecht. Het uitvoeren van de maatregelen gebeurt door verschillende organisaties. Met name onderzoek naar de herkomst van (micro)verontreinigingen is van toepassing op de waterwinning Nieuwersluis. Ook speelt een deel van de  maatregelen uit het uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein een rol.

Documenten

De provincie Utrecht coördineert de waterwinning bij Nieuwersluis. Hieronder vindt u het gebiedsdossier en het uitvoeringsprogramma van het project:

Onderliggende pagina's