Amer: bescherming waterwinning Brabantse Biesbosch

Amer: bescherming waterwinning Brabantse Biesbosch

Waarom

  • Water uit de Amer wordt gebruikt voor de productie van drinkwater
  • Er zijn structurele en incidentele bedreigingen voor de waterkwaliteit van de Amer.
  • Onder meer de toename van microverontreinigingen vormt een bedreiging voor de waterkwaliteit

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
1 januari 2015 Begin uitvoering maatregelen
2021 Uitvoering maatregelen afgerond

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Wat is een gebiedsdossier?

In een gebiedsdossier zijn de risico’s voor de waterwinning inzichtelijk gemaakt. Voor ieder drinkwaterinnamepunt wordt een gebiedsdossier opgesteld.

Wat staat er in het uitvoeringsprogramma?

In het uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen. Het programma is opgesteld onder regie van Rijkswaterstaat. Verschillende organisaties voeren de maatregelen uit.

Documenten

Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u het gebiedsdossier, waarin de risico's voor de waterwinning inzichtelijk zijn gemaakt.

Onderliggende pagina's