01 Planning

Planning

Hier vindt u de planning van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Gereed: 2022
Eind 2018 Start werkzaamheden
2022 Einde werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's