01 Planning

onderliggende pagina's

Planning

Hier vindt u de planning van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Gereed: 2022
2017 Aanbesteding aannemer werkzaamheden
Voorjaar 2018 Gunning
Eind 2018 Start werkzaamheden
2022 Einde werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.

onderliggende pagina's