01 Planning

Planning

Hier vindt u de planning van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Gereed: 2022
April 2019 Start uitvoering
Eind 2022 Uitvoering gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's