Project Afsluitdijk

onderliggende pagina's

Project Afsluitdijk

Waarom

  • De zeespiegel stijgt en in de toekomst krijgen we vaker te maken met extreem weer.
  • Daarbij stroomt er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer in.
  • Daarom vergroten we de waterveiligheid door de Afsluitdijk en de sluizen sterker te maken.
  • Ook vergroten we de capaciteit om water af te voeren naar de Waddenzee.

Hoe

32 km
beschermende toplaag tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe stormvloedkeringen
inbouw van grote pompen bij Den Oever

Heb ik last van de werkzaamheden?

In 2017 worden er reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de Afsluitdijk. Dit kan mogelijk hinder geven. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van het project Afsluitdijk waarvan de aanbesteding in november 2016 gestart is. De gunning van het contract en de start van de bouw zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden. De werkzaamheden moeten in 2022 afgerond zijn.

Wanneer

Gereed: 2022
Voorjaar 2018 Gunning
Eind 2018 Start werkzaamheden
2022 Einde werkzaamheden

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Rijkswaterstaat werkt aan de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Deze video laat zien hoe we innovaties toepassen om de dijk te beschermen tegen het water. Samen met provincies en marktpartijen werken we zo aan een veilige en duurzame Afsluitdijk.

Tekstalternatief over film Afsluitdijk In ons land ligt een icoon. Een 32 kilometer lang bouwwerk, dat Nederland al meer dan 80 jaar veilig houdt. Daar mogen we best trots op zijn. Steen voor steen neergelegd, door duizenden handen. Ooit gebouwd om de zee buiten te sluiten en extra landbouwgrond te creëren. Nederland en water zijn onafscheidelijk. Door de bouw van onze dijken hebben wij het mogelijk gemaakt om onder zeeniveau te wonen. Om onze veiligheid ook in de toekomst te garanderen, gaan we de Afsluitdijk versterken. Een storm die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen, daar gaat de dijk ons straks tegen beschermen. Om overtollig IJsselmeerwater te kunnen lozen op de Waddenzee, bouwen we in de dijk het grootste gemaal van Europa, dat klaarstaat om te pompen als dat echt nodig is. De Afsluitdijk wordt een plek waar veiligheid en unieke innovaties hand in hand gaan. Dit is een plek waar we onder andere werken aan duurzame energie. Zo maken we gebruik van de onuitputtelijke kracht van de stroming. En als enigen ter wereld wekken wij hier elektriciteit op uit de samenkomst van zoet en zout water. Bovendien kunnen vissen straks dankzij de Vismigratierivier hun natuurlijke paai- en leefgebieden weer bereiken. Dit is waar wij toe in staat zijn. Een groots, waterbouwkundig kunstwerk dat klaar is voor de toekomst. Die toekomst start hier. Vanaf 2017. Met de bouw van De Nieuwe Afsluitdijk.

Wat?

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkt samen met de de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Sudwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen aan het versterken en vernieuwen van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de verbetering van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio verwezenlijkt de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Samen zorgen Rijk en regio voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Nieuws

Meer nieuws

Documenten

Rijkswaterstaat maakt de Afsluitdijk overslagbestendig, er worden pompen geplaatst bij Den Oever en de sluizen worden versterkt. U vindt alle documenten via de gezamenlijke website van Rijk en regionale partners.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer weten over de Afsluitdijk? Kijk dan op de website van De Afsluitdijk. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ons water

onderliggende pagina's