Planning

Hier vindt u de planning van het onderzoek naar de conditie van het beton in de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk.

Gereed: 2022
December 2016

Advies instandhouding spuisluizen en vaste bruggen gereed

2017-2018 Voorbereidingsfase instandhouding spuisluizen en vaste bruggen gereed
2019

Inspectie van het beton van de schutsluizen onder water

Vanaf 2020

Herstelwerkzaamheden aan het beton van de schutsluizen schutsluizen en draaibruggen

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's