Afsluitdijk: onderzoek conditie beton in sluizen en bruggen

Afsluitdijk: onderzoek conditie beton in sluizen en bruggen

Waarom?

  • We maken inzichtelijk wat de staat is van de Afsluitdijk voordat we deze overdragen aan de aannemer die het beheer de komende jaren gaat voeren.
  • We onderzoeken de conditie van de betonnen objecten (sluizen en bruggen) van de Afsluitdijk.
  • Op dit moment bepalen we de conditie van het beton en stellen een herstelplan op.
  • Zo kunnen we het functioneren en de capaciteit in de toekomst blijven garanderen.

Hoe

onderzoek naar schade en slijtage aan beton en opstellen van herstelaanpak

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment zijn er geen inspectiewerkzaamheden die hinder voor wegverkeer of scheepvaart opleveren.

Wanneer

Gereed: 2022

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Is er een relatie met het project Versterking Afsluitdijk?

Ja. De inspectieresultaten van de spuisluizen en vaste bruggen, dragen we over aan het project Versterking Afsluitdijk. Uitvoering van dit project start in 2018.  De draaibruggen en schutsluizen vallen buiten het project Versterking Afsluitdijk.

Onderliggende pagina's