Planning

Hier vindt u de planning van de maatregelen voor de bescherming van de waterwinning bij de Afgedamde Maas.

Gereed: 2021
1 januari 2015

Begin uitvoering maatregelen

2021

Uitvoering maatregelen afgerond

Deze planning is onder voorbehoud.