Optimalisatie vaarweg Lemmer - Delfzijl

Aanlegprogramma hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Waarom

  • Door op de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl bruggen te vervangen en de vaarweg te verbreden en verdiepen, kunnen grote klasse Va-schepen passeren.
  • Hierdoor kan er meer transport plaatsvinden richting Groningen en Friesland, en tussen Noord-Duitsland en Amsterdam en Rotterdam.

Hoe

vaarweg verbreden en verdiepen en aantal bruggen vervangen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's