02 Planning

Hieronder vindt u de planning voor de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis.

Gereed: 2019
Eerste helft 2019 Start renovatie van de bestaande kolken, verwijderen niet originele elementen van sluiscomplex (bediengebouw, loopbrug), aanleg extra ligplaatsen
Tweede helft 2019 Renovatie bestaande sluiskolken klaar
Eind 2019

Aanleg 3e sluiskolk en verbreding Lekkanaal gereed

Deze planning is onder voorbehoud.