Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Waarom

  • Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal.
  • Met een 3e kolk (doorgang) kunnen meer en grotere schepen gebruikmaken van de sluis.
  • Dit zorgt voor een snelle en veilige afwikkeling van goederenvervoer over water.
  • Door de verbreding van het kanaal komt er ruimte voor extra ligplaatsen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

extra kolk

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn in 2016 gestart en duren tot en met 2019. Sommige werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn voor de directe omgeving. Ook kunnen weg- en scheepvaartverkeer te maken krijgen met kortdurende stremmingen. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk doen er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. We informeren u tijdig over mogelijke overlast.

Wanneer

Gereed: 2019

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Prinses Beatrixsluis - projectfilm

De projectfilm toont waarom Rijkswaterstaat dit project uitvoert, hoe Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk de aanleg van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal aanpakken en wat er verder allemaal bij het project komt kijken.

(De Prinses Beatrixsluis. Een schip ligt klaar in de kolk wanneer de sluisdeur wordt geopend. Het schip vaart de sluis uit. Voice-over:) OPGEWEKTE MUZIEK VOICE-OVER: De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is de belangrijkste rechtstreekse vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. (Een kaart.) De sluis ligt in het Lekkanaal, dat de Lek met het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt. De Lek staat in open verbinding met de zee. Door de invloed van het getij op het Lekkanaal moeten schepen maximaal zeven meter verschil in waterhoogte overbruggen in de sluis. (Verschillende schepen.) Steeds meer en steeds grotere schepen gebruiken het Lekkanaal. De Prinses Beatrixsluis is het enige sluiscomplex op de route. Ieder jaar gaan zo'n 50.000 schepen door de sluis. Wachttijden lopen op tot boven de dertig minuten en te diepe schepen moeten nu omvaren. (Een schip keert terug.) Om te voorkomen dat de Beatrixsluis een knelpunt wordt neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. (Een animatie van de sluis.) We leggen een derde sluiskolk aan die groter en dieper is dan de twee bestaande kolken. De nieuwe kolk heeft straks vier roldeuren, bij iedere ingang twee. De deuren worden in principe willekeurig gebruikt. Maar komen er twee schepen van ieder 135 meter lang dan gebruiken we de twee buitenste roldeuren om te schepen tegelijk te schutten. We noemen dit 'schutten XL'. Is er een sluisdeur buiten gebruik? Dankzij de tweede deur blijft de derde kolk toch werken. (Een sluisdeur kleurt rood.) Om schepen genoeg ruimte te bieden om de derde kolk in te varen verbreden we het Lekkanaal ten zuiden van de sluis met ongeveer 120 meter. Voor deze verbreding verplaatsen we ook de dijk. Voordat we de oude dijk afgraven, bouwen we eerst een nieuwe dijk. Zo blijven we ook tijdens de werkzaamheden beschermd tegen hoogwater. Verder verbreden we het Lekkanaal ten noorden van de sluis met ongeveer 45 meter. Dit biedt ruimte voor extra ligplaats. (In het midden van een uitgestrekt landschap staan twee grote hefmachines die een gebouw uit de grond takelen.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER Vanwege de verbreding van het Lekkanaal moeten bijzondere objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden verplaatst. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. Het gaat om drie kazematten, een sluisje en een palengroep. Het gewicht van de kazematten varieert tussen de 750 en 1.600 ton. Om deze verdedigingswerken te verplaatsen zijn flink wat werkzaamheden noodzakelijk. (De deuren van de Prinses Beatrixsluis gaan omhoog.) Verder brengen we het sluiscomplex weer terug in originele staat. Dit rijksmonument bestaat uit de twee kolken met hun karakteristieke witte heftorens en witte sluiswachterswoningen. We verwijderen alle objecten die geen deel uitmaken van de originele sluis uit 1938. Denk aan de loopbrug over de sluis en het bediengebouw. De bedienruimte verplaatsen we naar de witte sluiswachterswoningen die we hiervoor renoveren en isoleren. De isolatie en de plaatsing van zonnepanelen op het dak maken de sluis energieneutraal. (In de verte lost een schip z'n vracht.) Bij al deze werkzaamheden beperken we de overlast natuurlijk zo veel mogelijk. Dat doen we bijvoorbeeld door een eigen werkhaven te gebruiken voor de aan- en afvoer van grond. Ook scheiden we het bouwverkeer van het reguliere verkeer. Dat maakt het veiliger. Voor de wanden van de derde kolk gebruiken we diepwanden in plaats van damwanden. Diepwanden worden niet geheid, dat voorkomt overlast van trillingen en geluid. De hinder voor scheepvaart beperken we door eerst de derde kolk aan te leggen voordat we starten met de renovatie van de bestaande twee kolken. Er zijn dus altijd twee kolken beschikbaar voor de scheepvaart. En de werkschepen die de dijk afgraven om het kanaal te verbreden doen dat achter de dijk. De scheepvaart heeft hier dus geen last van. (De werf van bovenaf.) De werkzaamheden zijn technisch en logistiek een enorme uitdaging. Maar dankzij deze maatregelen zijn het Lekkanaal en de Prinses Beatrixsluis straks klaar voor de ontwikkelingen in de binnenvaart. Klaar voor grotere schepen, klaar voor de toekomst. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op prinsesbeatrixsluis.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE OPGEWEKTE MUZIEK EBT WEG

Document Prinses Beatrixsluis

Vraag en antwoord

Hoe ziet de nieuwe sluis eruit?

De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en is zichtbaar in de wijde omgeving. Met de 3e kolk blijft dit historisch aangezicht behouden. Het ontwerp bevat geen heftorens, maar dubbele roldeuren. Zo valt het weinig op in het landschap.

Hoe groot wordt de 3e kolk?

De 3e kolk krijgt een lengte van minimaal 276 m, een breedte van 25 m en een sluisdiepte van 5,8 m beneden NAP, zodat schepen met een diepgang tot 4 m door de sluis kunnen. Dit is breder, langer en dieper dan de huidige sluisafmeting van de andere 2 kolken.

Toon alle vragen


Aanmelden voor de nieuwsbrief