01 Doelen en resultaten

Om meer en grotere schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, leggen we een 3e kolk aan en verbreden we het Lekkanaal.

Maatregelen

Dit project omvat:

  • de aanleg van een 3e kolk (het gedeelte tussen 2 sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein
  • de verbreding van voorhavens
  • de aanleg van extra ligplaatsen
  • het verplaatsen van de sluisbediening naar de witte sluiswachterswoningen
  • het verwijderen van alle niet originele elementen van het sluiscomplex, zoals het huidige bediengebouw en de loopbrug daar naartoe
  • het verplaatsen van objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (PDF, 350,36 kB)
  • de aanpassing van de omliggende wegen
  • de herinrichting en uitbreiding van de groenstrook langs het Lekkanaal

Omgeving

In de directe omgeving van de Prinses Beatrixsluis en het Lekkanaal zijn diverse partijen bezig met projecten die een relatie hebben met dit project van Rijkswaterstaat. Zo is de gemeente Nieuwegein bezig met de aanleg van bedrijventerrein Het Klooster. Met alle partijen vindt nauw overleg plaats om de activiteiten op elkaar af te stemmen.