Case kringloopsluiting bij de voedingsmiddelenindustrie
In dit onderzoek, uitgevoerd bij een kaasproducerend bedrijf en bij een aardappelverwerkend bedrijf, is een gedetailleerde inventarisatie gedaan van het waterverbruik om te bepalen in hoeverre waterkringloopsluiting tot de mogelijkheden behoorde. Bij beide bedrijven bleek dat de wet -en regelgeving omtrent waterhergebruik een aandachtspunt is, iets dat breder in de voedings -en genotmiddelenindustrie speelt. Bij het kaasproductiebedrijf kwam de communicatie tussen medewerkers van de productieplant en de afdeling research wat moeilijk op gang, omdat de doelen en interesses verschillend waren. Later is men meer tot elkaar gekomen. Bij het aardappelverwerkende bedrijf kwamen eenvoudige ideeën tijdens de brainstormsessie al snel naar voren, waar dan ook snel mee aan de slag gegaan kon worden.

Relevante SPA-documenten
  • Case study, 'Sluiten van waterkringlopen in de voedingsmiddelenindustrie', fase 1: inventarisatie.
    Downloadbaar als pdf-file.
  • Case study, 'Sluiten van waterkringlopen in de voedingsmiddelenindustrie', fase 2: praktijkcases.
    Downloadbaar als pdf-file.
Ga naar Homepage Ga naar helpdeskwater pixel for search
Sitemap