Open Data

onderliggende pagina's

Open data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt zijn data als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken.

Naar Open data Rijksoverheid De data van Rijkswaterstaat worden zoveel mogelijk via data.overheid.nl beschikbaar gesteld volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is.

Open actuele water data

Hier vindt U actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte vorm.
In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.
Een csv bestand met parameter informatie is hier te vinden. Een kml bestand met locatie informatie is hier te vinden.

Dan de data zelf:

Momenteel wordt gewerkt aan vervangende xml services gebaseerd op de aquo standaard. Het formaat en het gebruikte protocol kan daarom op korte termijn veranderen.
U kunt deze wijzigingen volgen via twitter @rwsh2opendata.

Gebruik open data

Iedereen mag open data hergebruiken, zonder verplichte bronvermelding of beperking in wat mogelijk is met de data .