Veranderen voor de toekomst

Veranderen voor de toekomst

Rijkswaterstaat wil een publieksgericht netwerkmanager, toonaangevend projectmanager en slagvaardig crisismanager zijn. Nu én in de toekomst.

Rijkswaterstaat in verandering

Tegelijkertijd stellen maatschappelijke ontwikkelingen en kabinetsbeleid Rijkswaterstaat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. En moet Rijkswaterstaat, net als de hele overheid, bezuinigen.

Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst

De komende jaren staat Rijkswaterstaat voor een aantal grote uitdagingen om bestaande en nieuwe nationale infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Met de geplande extra rijstroken en (vaar)wegen zal een robuuster netwerk ontstaan. Maar nieuwe infrastructuur kan de toekomstige verkeersgroei in de drukke stedelijke gebieden onvoldoende opvangen. Daarom gaat Rijkswaterstaat de bestaande infrastructuur nog slimmer benutten.

Door het intensieve gebruik en ouderdom naderen veel van onze bruggen en sluizen het einde van hun levensduur. De opgave voor Rijkswaterstaat is deze objecten slim te vervangen, zodat ze ook in de toekomst passen bij het gebruik van de netwerken. Daarnaast werken we aan een duurzame leefomgeving waarbij de infrastructuur een integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling is.

De ambitie van Rijkswaterstaat enerzijds en de veranderende eisen vanuit de omgeving anderzijds, maken dat Rijkswaterstaat voortdurend naar mogelijkheden zoekt om nóg effectiever en efficiënter te werken. We werken bijvoorbeeld steeds meer samen met andere infrastructuurbeheerders. Ook kijken we kritisch naar ons takenpakket en wat we bijvoorbeeld kunnen uitbesteden aan de markt.

Strategische verkenningen

Bovenstaande uitdagingen kunnen we nu al benoemen. Ze geven richting aan ons denken en handelen. Tegelijkertijd zien we dat de wereld om ons heen in rap tempo verandert. Technische innovaties volgen elkaar snel op en de levensstijl van mensen verandert. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Welke kansen bieden ze en hoe kan Rijkswaterstaat hier op inspelen? 

Het programma Strategische Verkenningen houdt zich bezig met het beantwoorden van bovenstaande vragen. We brengen trends en mogelijke gevolgen in kaart, om die later te kunnen vertalen naar betekenis en de gevolgen voor de organisatie. Dat doen we met externe partners van Rijkswaterstaat en onze eigen medewerkers. Ook ú kunt meedenken.

Leer meer over Strategische Verkenningen

RWS NEXT

Wat speelt er in de maatschappij? Met welke technologische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen krijgen we te maken? Met RWS NEXT zijn we samen met collega’s, partners en experts binnen én buiten Rijkswaterstaat opzoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen. Het resultaat van deze trendanalyse is een verzameling van toekomstbeelden. Deze toekomstbeelden hebben we vertaald naar concrete, strategische bouwstenen voor de organisatie: de RWS NEXT bouwstenen. We nemen de uitkomsten uit de discussies mee in een advies aan het bestuur van Rijkswaterstaat. Ook vormen ze de bouwstenen voor het volgende ondernemingsplan van Rijkswaterstaat.

Lees meer over RWS NEXT

Onderliggende pagina's