xx Locatie Rijswijk

Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Rijswijk

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 07 00
Fax 070 - 390 06 91


Rijkswaterstaat Zee en Delta is sterk verankerd in land en water en is dé verbindende factor in Zeeuwse (vaar)wegen en op de Noordzee.

Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur.

Het onderdeel Zee en Delta van Rijkswaterstaat borgt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal is dit organisatieonderdeel gesprekspartner in scheepvaart aangelegenheden. Ook beheert Rijkswaterstaat Zee en Delta de wereldberoemde deltawerken om Nederland tegen het water te beschermen.

Ons beheergebied leent zich ruimtelijk goed als proeftuin voor nieuwe werkwijzen en technieken.

Ook de Rijksrederij van Rijkswaterstaat is gevestigd in Rijswijk.