xx Locatie Lelystad

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, locatie Lelystad

Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 37 00


Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) werkt door de inzet van kennis en expertise aan een vlot en veilig verkeer over weg en water, droge voeten en schoon en voldoende water. Als beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem voert Rijkswaterstaat ook belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

WVL begeleidt op het gebied van leefomgeving programma’s die zijn gericht op invoering van nieuw beleid en regelgeving. Niet alleen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar ook voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

WVL heeft een brugfunctie tussen beleid, beheer, uitvoering, toezicht en kennis. WVL is daarvoor actief betrokken bij landelijke en regionale projecten en levert daarbij de kennis en expertise voor de projecten van Rijkswaterstaat.

Onderliggende pagina's