xx Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Telefoon 088 - 797 29 00


Omschrijving

Doordat het klimaat verandert, komt er meer water op Nederland af. Er valt meer regen en er komt meer smeltwater uit de bergen dan onze rivieren kunnen afvoeren. Vaak kiest Rijkswaterstaat ervoor om dijken te bouwen en te verhogen. Dit zijn niet altijd de beste oplossingen tegen hoogwater. 

Een betere manier van beschermen tegen hoogwater is in dit geval de rivieren meer ruimte geven. Dit is dan ook hoe we de stroomgebieden van de Rijn en Maas hebben aanpakt. Zo zijn bijvoorbeeld de uiterwaarden dieper gemaakt en nevengeulen gegraven. Op die manier krijgt de rivier meer ruimte om bij hoogwater veilig de grotere hoeveelheid water af te voeren.