Ruimte voor de Rivier

Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier beschermt het Nederlandse rivierengebied tegen overstromingen. Ook verbetert het programma de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

In totaal gaat het om 34 maatregelen die voorkomen dat rivieren buiten hun oevers treden. De uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier duurt tot en met 2018.

Adressen