Ruimte voor de Rivier

Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier beschermt het Nederlandse rivierengebied tegen overstromingen. Ook verbetert het programma de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

In totaal gaat het om ruim 30 maatregelen die moeten voorkomen dat rivieren buiten hun oevers treden. De uitvoering van het programma duurt tot en met 2018.

Adressen