Rijkswaterstaat Nova

Rijkswaterstaat Nova

Rijkswaterstaat Nova is de plek voor ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden die een op vernieuwing gerichte advisering, proeftuin of 'neutrale en/of onafhankelijke' thuisbasis vragen.

Rijkswaterstaat Nova ontdekt, bevordert en beproeft vernieuwing in werkwijzen en organisatie bij Rijkswaterstaat, nieuwe business, sociale innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen. Daarnaast is Rijkswaterstaat Nova de basis voor onder andere een aantal bestaande allianties. Kortom, nieuwe inhoud op een andere manier doen.

Adres