xx District West

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district West

Oedsmawei 32
9001 ZJ Grou

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 44 20


Het district Noord-Nederland West is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van:

  • de rijksautosnelwegen A6, A7, A31, A32
  • de niet-autosnelwegen N7, N31, N32
  • het westelijke deel van de Waddenzee en de veerverbindingen naar de Waddeneilanden
  • het Prinses Margrietkanaal (per 1 januari 2014)

Om de beschikbaarheid van de vaarwegen en rijkswegen te garanderen, zorgt het district ervoor dat bovenstaande vaar- en rijkswegen bevaarbaar en berijdbaar zijn en incidenten snel afgehandeld zijn. Ook is het district de interne opdrachtgever voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten.

Het milieu wordt beschermd door tijdige signalering van illegale activiteiten en door handhaving op verleende vergunningen. Daarnaast is informatievoorziening een belangrijke taak van het district.