xx Programma Maaswerken, locatie Maastricht

Programma Maaswerken, locatie Maastricht

Avenue Ceramique 125
6221 KV Maastricht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 043 - 387 03 03


Het programma Maaswerken is verantwoordelijk voor één van de grotere infrastructurele waterprojecten in Nederland. Over een totale afstand van 222 km werkt het projectbureau aan 3 doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van de vaarweg en natuurontwikkeling. De deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas hebben Maastricht als thuisbasis, voor het deelprogramma Maasroute is dat de locatie in Roermond.