xx Programma Maaswerken, locatie Maastricht

Programma Maaswerken, locatie Maastricht

Avenue Ceramique 125
6221 KV Maastricht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 043 - 387 03 03


Het programma Maaswerken is verantwoordelijk voor één van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. Over een totale afstand van 222 kilometer werkt het projectbureau aan de 3 doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van de vaarweg en natuurontwikkeling.