01 NOVA

NOVA is de plek voor nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van inhoud, werkwijzen en organisatie.

NOVA moet Rijkswaterstaat wendbaarder en flexibeler maken, door sneller en gerichter in te spelen op interne en externe uitdagingen en ontwikkelingen. Zo verkent NOVA voor Rijkswaterstaat onder andere de mogelijkheden van netwerkanalyses, opdracht gestuurd werken, informeel leren en blockchain. NOVA staat met één been buiten Rijkswaterstaat. Hierdoor worden niet alleen nieuwe ontwikkelingen in de rest van de maatschappij beter zichtbaar, maar ook de knelpunten en uitdagingen voor Rijkswaterstaat.

Samen met andere organisaties en specialisten zoekt NOVA naar nieuwe vormen van samenwerken, manieren om bestaande netwerken te versterken of om de dialoog te faciliteren of zelf aan te gaan. NOVA is een onafhankelijke thuisbasis voor allianties, programma’s en eenheden, zoals de NBd, DuLo, V&R, Vrachtwagenheffing, NWB, Neerlands diep NOVA leert door te doen en falen mag, want alleen zo wordt Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst.

Adres

Onderliggende pagina's